Vereniging

Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties en behartigt de belangen van 262 leden. De activiteiten worden bepaald door de agenda van de bij Aedes aangesloten woningcorporaties. De werkorganisatie ondersteunt de vereniging hierbij. Er zijn jaarlijks 2 verenigingscongressen en voorbereidende consultatiebijeenkomsten.

Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

De vereniging Aedes

Beeldvorming over woningcorporaties

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 17 jun 2024

Aansluitend op het verenigingscongres van Aedes spraken wethouders en corporatiebestuurders 13 juni in een...

Nieuws

Nieuws · 17 jun 2024

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau binnen de vereniging. Heb je informatie of suggesties...

Nieuws

Nieuws · 14 jun 2024

Bestuurders van woningcorporaties hebben een langetermijnvisie vastgesteld voor hun sector: ‘Samen wonen en samen...

Nieuws

Nieuws · 14 jun 2024

Op deze pagina vind je recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn 4 weken...

Wat staat er in Aedes-Magazine?