Leefbare en veilige wijken

Woningcorporaties investeren veel om wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Toch gaat de leefbaarheid in veel buurten met corporatiewoningen achteruit: mensen voelen zich onveiliger en de overlast neemt toe. Woningcorporaties roepen daarom op tot een verbeterde en gezamenlijke wijkaanpak, óók met inzet van de bewoners zelf.

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Handreikingen & instrumenten

Praktijkvoorbeelden & onderzoek

Minicollege veerkrachtige wijken en buurten

In deze video leggen we uit wat veerkracht is en hoe je (de ontwikkeling van) veerkracht in wijken en buurten kunt duiden. De veerkrachtkaarten zijn exclusief voor leden van Aedes beschikbaar in het het Aedes-datacentrum. Bekijk ook de video Veerkracht - verdieping (18 minuten).

 

Wat speelt er?

Bij het realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen speelt regionale samenwerking een belangrijk rol. De opvang...

Hoe kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten samen werken aan de opgave die voor ons ligt: voldoende...

Als programmaleider veerkrachtige buurten is Emma Gossink de hoeder van leefbare en veerkrachtige wijken bij Ons...

De krapte op de woningmarkt heeft specifiek voor ‘aandachtsgroepen’ vaak vergaande gevolgen. Het zijn mensen in een...