Verduurzaming

Woningcorporaties zijn voortvarend aan de slag gegaan met de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Zo proberen we de warmtevraag van woningen te beperken en woningen aan te sluiten op een duurzame energiebron. Daarmee brengen we samen de CO2-uitstoot terug. Uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is dat dit zowel voor de corporaties als voor huurders betaalbaar moet blijven 

Experts
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Instrumenten & onderzoek

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wist je dat

Woningcorporaties flinke stappen zetten bij het verduurzamen. Door verbetering van bestaande woningen is het aandeel van energielabels B, A of A+ toegenomen met 6,9% naar 1.081.100 woningen. Het aantal woningen met energielabel E, F en G is afgenomen met 31.800.

wist je dat benchmark

Hoe verduurzamen woningcorporaties hun woningen?

In 2050 moeten alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn. Door het wonen CO2-neutraal te maken, dragen corporaties bij aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Maar hóe verduurzamen corporaties hun woningen eigenlijk? In deze video leggen we je het uit. 

 

Wat speelt er?

Woningcorporatie Ymere heeft woningen in zo’n 830 VvE’s. Hoe gaan zij te werk bij de verduurzaming van de woningen...

Hoe kun je de verduurzaming versnellen en tegelijkertijd voldoen aan de Wet natuurbescherming (Wnb)? SallandWonen...

Nieuws

Nieuws · 18 sep 2023

Veel mensen met een collectieve aansluiting voor verwarming of huishoudelijke elektriciteit komen in aanmerking voor...

Woningcorporatie ZOwonen startte 5 jaar geleden met een ingrijpende renovatie van een aantal flats. De renovatie was...

Activiteiten

5 okt
Online evenement
Verduurzaming
10 okt
Evoluon
Nieuwbouw
Vastgoedsturing
Verduurzaming