Verduurzaming

Woningcorporaties zijn voortvarend aan de slag gegaan met de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Zo proberen we de warmtevraag van woningen te beperken en woningen aan te sluiten op een duurzame energiebron. Daarmee brengen we samen de CO2-uitstoot terug. Uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is dat dit zowel voor de corporaties als voor huurders betaalbaar moet blijven 

Experts
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Instrumenten & onderzoek

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wist je dat

Bijna 40% heeft van de corporatiewoningen energielabel A of beter. Het aantal woningen met energielabel E, F of G is in het afgelopen jaar afgenomen van 247.300 naar 180.700 woningen. Huurders ervaren de kwaliteit van hun woning ook echt als beter naarmate de woning een beter energielabel heeft.

Infographic Aedes-benchmark 2023 Verduurzaming

Hoe verduurzamen woningcorporaties hun woningen?

In 2050 moeten alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn. Door het wonen CO2-neutraal te maken, dragen corporaties bij aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Maar hóe verduurzamen corporaties hun woningen eigenlijk? In deze video leggen we je het uit. 

 

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 24 apr 2024

Dankzij de inzet van ruim 25.000 energiedisplays via Slimmer met je Energie besparen Nederlanders jaarlijks zo'n €...

Nieuws

Nieuws · 15 apr 2024

Door klimaatverandering of problemen met bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening is het op sommige plekken niet langer...

Nieuws

Nieuws · 25 mrt 2024

Om warmtenetten betaalbaar te houden voor onder andere huurders, doet minister Jetten een voorstel tot aanpassing...

Nieuws

Nieuws · 21 mrt 2024

Verduurzamen van woningen kan niet snel genoeg gaan. Versnellen lukt alleen als alle betrokken partijen samen de...

Activiteiten

15 mei
Online evenement
Verduurzaming
17 mei
Christelijke Woningstichting Patrimonium
Verduurzaming
Warmtenetten
29 mei
Online evenement
Vastgoedsturing
Verduurzaming